Kategoria - Siguria

Lajmet e Brendshme, informacionet dhe njoftimet për çështje që përfshijnë sigurinë në udhëtime. Duke punuar me sistemin e Reagimit të Shpejtë të SaferTourism, azhurnimet përfshijnë deklarata zyrtare, këshilla dhe alarme.

Përditësimet mbi emergjencat, misionet e shpëtimit dhe aktivitetet e qeverisë.

Kliko këtu për të paraqitur këshilla të lajmeve.
Kliko këtu për të gjetur se si të përgjigjeni, parandaloni dhe siguroni sigurinë e udhëtimit.