Kategoria - Njerëzit

Njerëzit janë forca lëvizëse në industrinë e udhëtimeve dhe turizmit. Drejtuesit, GM, Ministrat, Udhëheqësit, udhëtarët e zakonshëm, etj. Kjo histori ka të bëjë me njerëzit që drejtojnë udhëtimet dhe turizmin, njerëzit që kanë një histori për të treguar duke udhëtuar nëpër botë dhe njerëzit që kanë nevojë të kenë një zë dhe për njerëzit që janë zëri i udhëtimet dhe turizmi.