Kategoria - Lajmet e Bordit Afrikan të Turizmit

Lajmet dhe azhurnimet janë të rëndësishme për anëtarët e Bordi Afrikan i Turizmit.  
Çfarë është e rëndësishme për Industrinë Afrikane të Udhëtimeve dhe Turizmit.
Duke e bërë Afrikën destinacionin e zgjedhur për vizitorët ndërkombëtarë.

Shoqata Zyrtare e Bordit Afrikan të Turizmit News.