Turizmi i Xhamajkës forcon marrëdhëniet e reja turistike me Republikën Domenikane

Imazhi është dhënë nga Ministria e Turizmit të Xhamajkës

Kjo vjen pas diskutimeve për të forcuar marrëdhëniet turistike midis Xhamajkës dhe Republikës Domenikane, të cilat do të rezultojnë në një nivel të ri të turizmit shumë destinacion që do të riformojë mënyrën se si funksionon turizmi në rajon në afat të gjatë.

La Xhamajka Ministria e Turizmit dhe agjencitë e saj janë në një mision për të përmirësuar dhe transformuar produktin turistik të Xhamajkës, ndërsa sigurojnë që përfitimet që rrjedhin nga sektori i turizmit të rriten për të gjithë Xhamajkanët. Për këtë qëllim, ai ka zbatuar politika dhe strategji që do të sigurojnë vrull të mëtejshëm për turizmin si motor i rritjes për ekonominë Xhamajkane. Ministria mbetet e përkushtuar për të siguruar që sektori i turizmit të japë kontributin më të plotë të mundshëm në zhvillimin ekonomik të Xhamajkës duke pasur parasysh potencialin e saj të jashtëzakonshëm të fitimit.

Në Ministri, ata po udhëheqin detyrën për të forcuar lidhjet midis turizmit dhe sektorëve të tjerë.

Këto përfshijnë bujqësinë, prodhimin dhe argëtimin, dhe duke bërë kështu inkurajojnë çdo xhamajkan të luajë rolin e tij në përmirësimin e produktit turistik të vendit, mbështetjen e investimeve dhe modernizimin dhe diversifikimin e sektorit për të nxitur rritjen dhe krijimin e vendeve të punës për xhamajkanët e tjerë. Ministria e sheh këtë si kritike për mbijetesën dhe suksesin e Xhamajkës dhe e ka ndërmarrë këtë proces përmes një përqasjeje gjithëpërfshirëse, e cila drejtohet nga Bordet e Resortit, nëpërmjet konsultimit në shkallë të gjerë.

Duke ditur se një përpjekje bashkëpunimi dhe një partneritet i përkushtuar midis sektorit publik dhe privat do të nevojiten për të arritur objektivat e përcaktuara, thelbësore në planet e Ministrisë është ruajtja dhe edukimi i marrëdhënieve të saj me të gjithë aktorët kryesorë. Duke vepruar kështu, besohet se me Master Planin për Zhvillim të Qëndrueshëm të Turizmit si udhëzues dhe Planin Kombëtar të Zhvillimit - Vizioni 2030 si pikë referimi - qëllimet e Ministrisë janë të arritshme për të mirën e të gjithë Xhamajkanëve.

# Xhamajka

#Republika Domenikane

Print Friendly, PDF & Email

Lajme të Ndërlidhura