Aplikimi i ri i barnave për trajtimin e tumoreve të avancuara të ngurta

“Pastrimi i aplikacionit tonë IND për NUV-868 është një moment historik i rëndësishëm për Nuvation Bio pasi shënon IND-në e katërt në 14 muajt e fundit përgjatë tubacionit tonë të thellë të terapive novatore të kancerit që synojnë lloje të shumta të tumorit,” tha David Hung, MD, themelues. , president dhe shef ekzekutiv i Nuvation Bio. "Ne jemi të inkurajuar nga selektiviteti dhe toleranca e përmirësuar potencialisht e demonstruar nga NUV-868 në studimet paraklinike dhe ne mezi presim avancimin e programit në zhvillimin e Fazës 1 në mesin e 2022."

NUV-868 pengon BRD4, i cili është një anëtar kyç i familjes BET që rregullon në mënyrë epigjenetike proteinat që kontrollojnë rritjen dhe diferencimin e tumorit. NUV-868 është projektuar për të qenë më selektiv për BD2 sesa BD1 në një përpjekje për të shmangur toksicitetet kufizuese terapeutike të frenuesve të tjerë BRD4 si toksicitetet gastrointestinale (GI) dhe palcën e eshtrave. Studimet paraklinike kanë treguar se NUV-868 është pothuajse 1,500 herë më selektiv për BD2 sesa BD1. Frenuesit jo selektivë BD1/2 në zhvillim janë shoqëruar me probleme të tolerancës, potencialisht për shkak të frenimit të tepërt të BD1.

Me pastrimin e këtij IND për NUV-868 në tumoret solide të avancuara, Nuvation Bio do të fillojë një studim të Fazës 1/2 të NUV-868 si monoterapi dhe në kombinim me olaparib ose enzalutamide në lloje të shumta tumoresh. Ky protokoll (NUV-868-01) do të fillojë me një studim të përshkallëzimit të dozës së monoterapisë së Fazës 1 në pacientët me tumor të ngurtë të avancuar. Më pas do të fillojë një studim i Fazës 1b duke eksploruar NUV-868 në kombinim me olaparib në pacientët me kancer ovarian, kancer pankreatik, mCRPC dhe TNBC të trajtuar më parë dhe në kombinim me enzalutamidin për pacientët mCRPC i ndjekur nga një studim i Fazës 2b për të eksploruar më tej sigurinë dhe efikasitetin pasi të përcaktohet doza e rekomanduar e kombinimit të Fazës 2. Një studim monoterapie i Fazës 2 do të fillojë gjithashtu te pacientët me mCRPC për të eksploruar më tej sigurinë dhe efikasitetin.

Print Friendly, PDF & Email

Lajme të Ndërlidhura