Trajtimet e para të reja orale për COVID-19 të marra nga Kanadaja

Qeveria e Kanadasë është e përkushtuar të mbrojë shëndetin dhe sigurinë e të gjithëve në Kanada nga COVID 19. Kjo përfshin sigurimin e trajtimeve të sigurta dhe efektive kur ato bëhen të disponueshme.

Vaksinimi dhe masat e shëndetit publik mbeten mënyra më e mirë për të mbrojtur publikun nga infeksionet dhe sëmundjet e rënda. Megjithatë, qasja në trajtime efektive dhe të lehta për t'u përdorur, si ai i prodhuar nga Pfizer, mund të jetë kritik për reduktimin e ashpërsisë së COVID-19 tek njerëzit që infektohen.

Shpërndarja në provinca dhe territore do të fillojë së shpejti. Qeveria e Kanadasë po punon ngushtë me provincat dhe territoret për të koordinuar shpërndarjen e kurseve të trajtimit në të gjithë vendin. Agjencia e Shëndetit Publik të Kanadasë u takua me zyrtarë provincialë dhe territorialë për të diskutuar vendosjen e bazuar në bazë për frymë me rregullime për shkak të kërkesave të transportit nga Pfizer.

Kanadaja ka siguruar 1 milion kurse të trajtimit. Oraret e dorëzimit janë duke u finalizuar, me synimin për të sjellë kurse shtesë trajtimi në Kanada sa më shpejt të jetë e mundur.

Print Friendly, PDF & Email

Lajme të Ndërlidhura